Clínica

Un equip multidisciplinari defineix el plantejament terapèutic a portar a terme creant un Pla Terapèutic Individualitzat.

Escolar

Es treballaran dinàmiques de reforç positiu amb la finalitat  de canviar els comportaments escolars no adequats.

Socioeducatiu

S’oferta al resident un ambient actiu i educatiu amb la finalitat de generar-li noves vies d’aprenentatge en la resolució de conflictes i que potenciï el seu procés de maduració i creixement personal.

Mitjançant:

-Activitats esportives (jocs d’equip, individuals, caminades, acampades)

– Tallers de:

  • Premsa
  • Lectura
  • Música
  • Desenvolupament personal
  • Salut i Higiene
  • Agricultura
  • Cuina
  • Informàtica
  • Oficis (agricultura, fontaneria, pintura, jardineria, paleta, motors)
casa2
pati-interior
.