Reeixir està format per un equip multidisciplinari que reuneix: Psiquiatre, psicòleg, metge generalista, infermeres, professors, terapeuta ocupacional, educadors, treballadora social i monitors.

DIRECTOR REEIXIR: Angel Pedra Camats

Des de 1990 desenvolupa a Lleida tasques assistencials de salut mental a nens i adolescents, tant en el àmbit ambulatori com hospitalari.  Membre de la Associació espanyola de psiquiatria del nen i adolescent. Autor de diferents publicacions i ponències relacionades amb els trastorns del comportament.