En els darrers 30 anys s’ha observat un increment significatiu en la demanda assistencial pels trastorns de conducta al ocasionar una veritable problemàtica familiar, social i escolar.

Fins ara els tractaments basats en determinades  mesures psicològiques farmacològiques i punitives no han demostrat una eficàcia i per això cerquem programes educatius que incideixin amb la millora de les habilitats, aficions  i de l’autocontrol i per aconseguir-ho proposem:

 • icon
  Desenvolupar un vincle sa entre el jove i els pares.
 • icon
  Utilitzar estils de relació basats en la recompensa i no en el càstig.
 • icon
  El noi ha de saber exactament quins són els límits.
 • icon
  Utilitzar el grup com un instrument per treballar l' incompliment de normes.
 • icon
  Mesures d'autocontrol.
 • icon
  Professionals preparats per intervenir en una crisi.
 • icon
  Fe una vinculació positiva.

Portem a terme una intervenció integral pel noi/a que presenten alteracions del comportament així com orientació i assessorament a les famílies.

.